For  alle andre som ønsker å være i medlem klubben og ikke er aktive selv. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.