Utøvere i alderen 6 og 10.  Født  2011 til  2008 eller senere. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.