Utøvere i alderen 11 og oppover.  Født i 2006 eller senere. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.